شماره تماس

                                                        

انواع پایه دوربین مداربسته

Posted in مقالات دوربین مداربسته

پایه در دو نـــــــــــوع ثابت و گردان قابل بررسی می باشد:

الف ) پایه های ثابت

ب) پایه های متحرک

الف ) پایه های ثابت در انواع و اندازه های متفاوت دیواری و سقفی با توجه به دید تصویر دوربین قابل انتخاب و نصب می باشند .

 

ب ) پایه های گردان خود به دو نوع گردان افقی و عمودی با علائم اختصاری


P/T-P  مشخص می شوند که این دو نوع در دو مدل داخل محوطه ای (فضای باز واتریروف ) قابل تفکیک هستند . پایه های گردان عموماً قابلیت گردش 360 درجه افقی و تا 90 درجه عمودی را دارند .

عموماً پایه های گردان در فضاهایی که امکان دید وسیع را به وجود می آورد و همزمان می توان کنترل کلی بسیاری از قسمتها را بعمل آورد استفاده می شود به عنوان مثال یک دوربین منصوب روی پایه گردان به هنگام گردش می تواند درب ورودی راه پله
تعدادی فروشگاه آسانسور و غیره را کنترل نماید .

منبع : شرکت پاسارگاد

Tags: دوربین مداربسته رشت نصب دوربین مداربسته فروش دوربین مداربسته دوربین مداربسته رشت دوربین های مداربسته تصویر دوربین مداربسته پایه دوربین مداربسته انواع پایه دوربین مداربسته

Visit us on Google+