شماره تماس

                                                        

مزایای نصب دوربین مداربسته در مدارس

Posted in مقالات دوربین مداربسته

مزایای نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته در مدارس رشت

موارد ذیل برخی از مزایای نصب سیستم های نظارت تصویری در مدارس می باشد:

مراقبت از ماشین های کارمندان و معلمان

- نظارت و جلوگیری از رفت و آمد به مکان های ممنوعه

- جلوگیری از پرسه زنی

- نظارت بر حضور به موقع دانش آموزان

- مراقبت از اموال و دارایی های عمومی

- نظارت و ضبط تصاویر مکان هاش شلوغ

- و بسیاری دیگر از موارد که همه با هم منجر به ایجاد فضایی مناسب برای تحصیل و آموزش می گردد

اما مواردی که ممکن است مانع از اجرای سیستم نظارت تصویری در مدارس شود به شرح ذیل می باشد

هزینه اولیه خرید نصب و پشتیبانی یک سیستم نظارت تصویر مطلوب می تواند برای بعضی از مدارس زیاد باشد اما بهتر است قبل از تصمیم گیری تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام گیرد .

در چند سال اخیر هزینه های اجرای این سیستم به شدت کاهش یافته است و میتواند با محاسبات دقیق تر با قیمت مطلوبی این سیستم را اجرا نمود. موضوع دیگری که باید قبل از اجرا در نظر گرفت محدودیت های قانونی است ،باید در نظر داشت دوربین ها در محدوده شخصی دانش آموزان نصب نشود ،

برای آگاهی از این محدودیت ها می توان پیش ازاجرا پروژه قوانین وضع شده در این زمینه را بررسی نمود .

 

جهت گرفتن مشاوره حضوری رایگان جهت نصب دوربین مداربسته با ما در ارتباط باشید 

09111823571

Visit us on Google+