شماره تماس

                                                        

فرم استخدام
 1. کلیه فرم ها آرشیو و بررسی شده و در صورت تایید و نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد.

 2. نام و نام خانوادگی*
  لطفا این بخش را تکمیل فرمایید.
 3. نام پدر*
  لطفا این بخش را تکمیل فرمایید.
 4. کد ملی
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 5. ایمیل*
  لطفا این بخش را تکمیل فرمایید.
 6. تلفن همراه*
  لطفا این بخش را تکمیل فرمایید.
 7. آدرس
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 8. معرف
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 9. میزان تحصیلات*
  لطفا تعدا کارکنان را مشخص کنید
 10. رشته تحصیلی
  لطفا نام کامل را وارد کنید
 11. واحد مورد نظر جهت همکاری*
  لطفا واحد مورد نظر را مشخص کنید
 12. ارسال عکس پرسنلی
  ورودی نامعتبر
  حجم عکس بیشتر از 500 کیلوبایت نباشد.
 13. سوابق کاری
  ورودی نامعتبر
 14. توضیح دیگری که در استخدام شما میتواند موثر باشد.
  ورودی نامعتبر
 15. از چه طریق با ما آشنا شدید؟
  لطفا تعدا کارکنان را مشخص کنید
 16. کد امنیتی*
  کد امنیتی
    
  یک کد دیگرورودی نامعتبر
 17. ارسال فرم
Visit us on Google+